Παρουσίαση : Γιώργης Μελίκης.

Δημοσιογραφική έρευνα : Γιώργος Κατσαϊτης.

Οργάνωση παραγωγής : ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ – Στέλλα Κιοσόγλου.