Πάτρα: Απαλλαγή δημοτικών τελών για άπορες οικογένειες και ανέργους

Ρεπορτάζ: Νίκη Παπαδουλα