Ανησυχία για τις τιμές των καυσίμων

Εν αναμονή και στη χώρα μας για τις επιπτώσεις της κρίσης στον Περσικό στις τιμές των καυσίμων. Ειδικοί θεωρούν οτι αν διατηρηθούν τα επόμενα 24ωρα τα χθεσινά κέρδη τότε η επιβάρυνση θα φανεί πολύ σύντομα,μέσα στις επόμενες μέρες. Πάντως οι πρατηριούχοι επισημαίνουν ότι τα διυλιστήρια ήδη έχουν αυξήσει τις τιμές τους, αφού εκεί γίνεται πρώτα η αύξηση των τιμών όταν υπάρχει ζήτημα με το πετρέλαιο διεθνώς.