Ετοιμα να υποδεχθούν προσφυγόπουλα σχολεία της χώρας

304 γυμνάσια και λύκεια απ όλη την χώρα αναμένεται να υποδεχτούν σε ειδικές προπαρασκευαστικές τάξεις. Προσφυγόπουλα και μαθητές ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. 71 βρίσκονται στην κεντρική Μακεδονία με 35 απογευματινά τμήματα και πάνω από 200 τάξεις υποδοχής .