Ομαλά κύλησε η πρώτη μέρα στα σχολεία σε Θεσσαλονίκη

Χωρίς προβλήματα αρχίζει η σχολική χρονιά και στην Κεντρική Μακεδονία.Αυτή η διαβεβαίωση δίνεται κατά την πρώτη μέρα συνήθως.Στα πρωτάκια στράφηκαν τα βλέμματα και το ενδιαφέρον.