Πρωτοποριακή μέθοδος δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα

Ομάδα επιστημόνων από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, σχεδίασε μια πρωτοποριακή μέθοδο, η οποία δεσμεύει το διοξείδιο του άνθρακα. Με τη μέθοδο αυτή εξοικονομείται ενέργεια και επιτυγχάνεται η μείωση του διοξειδίου του άνθρακα στο περιβάλλον.