Σχολικά είδη για παιδιά που το έχουν ανάγκη

Η Action Team συλλέγει σχολικά είδη για παιδιά που το έχουν ανάγκη.