ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ PORTAL ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ

Ένα διαδικτυακό τόπο που θα δίνει την δυνατότητα στον επισκέπτη που κινείται στην Εγνατία οδό και να μπορεί να γνωρίζει σημαντικά στοιχεία για τις περιοχές που διέρχεται θα δημιουργήσει το Υπ. Μακεδονίας Θράκης σε συνεργασία με τις περιφέρειες που περνά ο δρόμος. Θα συσταθεί ειδική ομάδα εργασίας η οποία  μέσα στο Φεβρουάριο θα προτείνει την μορφή του εταιρικού σχήματος και το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των φορέων που θα συμμετέχουν.