Θλίψη προκαλεί η εικόνα εγκαταλελειμμένων σιδηροδρομικών σταθμών στη Μεσσηνία

Στη Μεσσηνία, παλαιοί σιδηροδρομικοί σταθμοί έχουν εγκαταλειφθεί στη μοίρα τους και στο έλεος του χρόνου.
Το ανησυχητικό είναι ότι μετατράπηκαν σε χώρους εναπόθεσης κάθε είδους σκουπιδιών, εγκυμονώντας κινδύνους για την ασφάλεια και τη δημόσια υγεία.