Βυζαντινό ψηφιοποιημένο χειρόγραφο στην 84η ΔΕΘ εξιστορεί τη ζωή του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Μοναδικό μεσαιωνικό εικονογραφημένο χειρόγραφο για τη ζωή του Μεγάλου Αλεξάνδρου παρουσιάστηκε στο πλαίσιο της 84ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, για πρώτη φορά σε παγκόσμιο επίπεδο.  Πρόκειται για ψηφιακή εκδοχή του βυζαντινού χειρογράφου που εξιστορεί, μέσα από μια πλούσια εικονογράφηση, τη ζωή και τα έπη του σπουδαιότερου  στρατηλάτη στην παγκόσμια Ιστορία.