Ρομποτική εκπαίδευση στα σχολεία

Η Ρομποτική είναι μία επιστήμη η οποία τείνει να ενταχθεί στην εκπαίδευση αφού όπως έχει αποδειχθεί έχει θετικές επιπτώσεις στη γνωστική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού και συνδυάζει τη μάθηση με το παιχνίδι. Με τον τρόπο αυτό μετατρέπεται η εκπαίδευση σε μία άκρως διασκεδαστική δραστηριότητα.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΛΕΝΗ ΚΑΚΑΛΗ