Σύλλογος “ΣΥΖΩΗ”, πιλοτικό πρόγραμμα μουσικοθεραπείας