Σημαντική διάκριση πέτυχε το Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του ΑΠΘ

Σημαντική διάκριση πέτυχε το Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του ΑΠΘ, με την απονομή Έδρας Ζαν Μονέ (Jean Monnet) που είναι από τις υψηλότερες διακρίσεις της ΕΕ. Ο αναπληρωτής καθηγητής του τμ. Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του ΑΠΘ μιλά για τις μεταπτυχιακές σπουδές της Ευρωπαϊκής Δημοσιογραφίας στο Α.Π.Θ