Μέχρι τις 28 Απριλίου οι αιτήσεις για τις υποτροφίες του ΙΚΥ από το www.iky.gr για φοιτητές που ανήκουν σε ευπαθείς οικονομικά ομάδες. Παρακολουθήστε τις σχετικές δηλώσεις του προέδρου του ΙΚΥ Κυριάκου Αθανασίου στο Δέκα στην Ενημέρωση.