Η θέση του κόμματος Λαϊκές Ενώσεις Υπερκομματικών Κοινωνικών Ομάδων (Λ.Ε.Υ.Κ.Ο) και των Ενώσεων του για το δημοψήφισμα.

02Ιολ2015 – Η θέση του κόμματος «Λ.Ε.Υ.Κ.Ο» και των Ενώσεων του για το δημοψήφισμα