Χαιρετισμός του πρωθυπουργού στην εκδήλωση για την ενεργοποίηση του υπερταμείου συνεπενδυτών.