Ομιλία του Aντιπροέδρου της Κυβέρνησης Ι. Δραγασάκη στην συζήτηση στη Βουλή για την έγκριση του προϋπολογισμού 2017

MENU