Η ασφαλής πρόσβαση και η συμμέτοχη σε κοινωνικές δραστηριότητες είναι δικαίωμα όλων των πολιτών. Ωστόσο η έλλειψη υποδομών αλλά και η ανθρώπινη συμπεριφορά, πολύ συχνά, βάζουν εμπόδια στα άτομα με αναπηρία. 

Περισσότερα