Θέματα που αφορούν την ενέργεια και το περιβάλλον, συζητήθηκαν στις συναντήσεις που είχε σήμερα ο Πρωθυπουργός με εκπροσώπους της Τerna και την αντιπροσωπεια του Ιταλικού Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Read more