Δικαίωμα στη μόρφωση και ισότιμη αντιμετώπιση με τα ελληνόπουλα της ηλικίας τους αποκτούν παιδιά προσφύγων και μεταναστών, μέσω της ενισχυτικής διδασκαλίας που τους προσφέρει η εκπαιδευτική δράση Μετάδραση. Στόχος, η ομαλή ένταξή τους στην κοινωνία.

Περισσότερα