Τα ΚΕΠ μπαίνουν στην ψηφιακή εποχή. Οι πολίτες θα μπορούν να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις τους με το δημόσιο μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή και με ενα κλικ θα έχουν όποιο έγγραφο χρειάζονται.

Περισσότερα