Τα μηνύματα για τον ελληνικό τουρισμό το 2018 είναι εξαιρετικά θετικά, ωστόσο υπάρχουν σημεία στα οποία μπορούν να γίνουν βελτιωτικές κινήσεις, ώστε να δημιουργηθούν νέοι προορισμοί, να ενισχυθούν οι υπάρχουσες υποδομές και φυσικά να δημιουργηθούν νέοι τομείς και θέσεις εργασίας.

Περισσότερα