ΕΡΤ3 – ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ: Κοινωνικός έλεγχος στην παραγωγή και συμμετοχική πιστοποίηση (trailer)

ΚΥΡΙΑΚΗ  28/07/2019, στις 20:00

Η εκπομπή παρουσιάζει δράσεις που πραγματοποιούν από κοινού άνθρωποι για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως περιβάλλον, εργασία, κοινά αγαθά, δικαιώματα, αλληλεγγύη, κοινωνική & αλληλέγγυα οικονομία και άλλα, διεκδικούν αξιοπρέπεια και μας παρακινούν να βγούμε από την ιδιώτευση και την απάθεια.
Πρόκειται για προσπάθειες που οργανώνονται από τους ίδιους τους δρώντες, προωθούν την ισότιμη και οριζόντια συνεργασία για το συλλογικό και κοινωνικό όφελος και αποτελούν βιωματική γνώση που διαμοιράζεται ελεύθερα, μέσα από τις αφηγήσεις των ίδιων των ανθρώπων που αυτενεργούν.

Eπεισόδιο 8: Κοινωνικός έλεγχος στην παραγωγή και συμμετοχική πιστοποίηση

Στο Αντιδραστήριο της ΕΡΤ3, ενημερωνόμαστε για την ιδέα της Συμμετοχικής Πιστοποίησης και για το ανθρώπινες κοινότητες, αυτόνομα, ασκούν κοινωνικό έλεγχο στον τρόπο παραγωγής και διακίνησης των προϊόντων, έξω από δημόσιους και ιδιωτικούς θεσμούς. Οι δράσεις αυτές άρχισαν στη Λατινική Αμερική από κινήματα για το δικαίωμα σε ποιοτική τροφή, με δίκαιη τιμή, που παράγεται με δικαιοσύνη στις εργασιακές σχέσεις και σεβασμό στο περιβάλλον. Και έχει εξελιχθεί σε ένα εργαλείο κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας σε πολλούς παραγωγικούς τομείς. Στον πυρήνα της ιδέας αυτής βρίσκεται η δημοκρατική, συμμετοχική θέσπιση των κανόνων και αξιών που πρέπει να διέπουν την οικονομική δραστηριότητα αλλά και των τρόπων ελέγχου, από τις ίδιες τις κοινότητες στις οποίες συμμετέχουν ισότιμα παραγωγοί και χρήστες προϊόντων και υπηρεσιών. Και κατ’ επέκταση, η οικοδόμηση μακροπρόθεσμων σχέσεων εμπιστοσύνης αλλά και ένταξης, καθώς ο έλεγχος στην περίπτωση αυτή, δεν πραγματοποιείται με σκοπό τον αποκλεισμό αλλά το κίνητρο για συνεχή βελτίωση της παραγωγής και συμμετοχή στο δίκτυο όλο και περισσότερων παραγωγών.

 

Δημοσιογραφική επιμέλεια: Πάνος Κάσαρης, Στέλιος Νικητόπουλος

Σκηνοθεσία: Νίκος Γκούλιος

Διεύθυνση παραγωγής: Θοδωρής Τσέπος, Άρης Παναγιωτίδης